Bokskapet (nettadresse http://bokskapet.hioa.no) inneholder digitale læreverk og kompendier for flere fag/emner ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De er lagt ut til fri bruk.

Der er det også laget en felles STARTPAKKE  med tips om studieteknikk og annet av nytte for alle studenter. Gå til

http://startpakka.info

Bruk FEIDE for å logge inn.


Alle kurs i Bokskapet har samme grunnstruktur. Her er to korte veiledninger om bruk:


Kortversjon (student)

Video på 2 minutter som forteller om det viktigste du må kunne som student.


Kortversjon (lærer)

Video på 2 minutter som forteller om det viktigste du må kunne som lærer for å bistå dine studenter.


Trenger du mer hjelp?

  • Aller først: Spør medstudenter og lærere om det du lurer på eller ikke får til. Mange kan det lille ekstra og alle tjener på å dele på kunnskapene ..
  • Har du fortsatt problemer med nettet, FEIDE-pålogging, at nettleseren ikke virker, at videoene ikke spiller av eller andre tekniske problemer? Da kan du også henvende deg til
    • Brukerstøtte IT (BIT) som gir generell brukerstøtte. Mer informasjon på http://www.hioa.no/BIT 
    • DigIn som sørger for at ansatte får god hjelp og veiledning i bruk av ny læringsteknologi. Etableres høstsemesteret 2017 i 1. etg. i Pilestredet 40.
    • IT-vakten i bibliotekene som hjelper med problemer med programmer, tilganger, utskrift, filer osv. Se mer på http://www.hioa.no/LSB/Om-bibliotekene/IT-vakten
  • Har du spørsmål eller problemer knyttet til det faglige innholdet, quizzer osv kan du også henvende deg til den som er redaktør for den enkelte tittel i Bokskapet. Se redaktøroversikten.